Veřejná zakázka: Údržba vodních toků, nádrží a odlučovačů ropných látek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1146
Systémové číslo: P22V00000064
Evidenční číslo zadavatele: VZ/028/2022
Datum zahájení: 12.05.2022
Nabídku podat do: 26.05.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba vodních toků, nádrží a odlučovačů ropných látek
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je provádění prací a poskytování s tím souvisejících služeb spojených s údržbou vodních toků, nádrží a odlučovačů ropných látek ve správním území města Česká Lípa.
Účelem plnění předmětu VZ je komplexní, systematická a periodická péče o vodní toky, nádrže a odlučovače ropných látek v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, upraveným prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod a zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky se podávají jedním z těchto způsobů:
a) v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa;

b) v listinné podobě osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 2, 470 36 Česká Lípa, více informací o úřední době na webových stránkách města - www.mucl.cz;

c) elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy