Veřejná zakázka: Výměna DCI technologie a 3D systému v Kině Crystal Česká Lípa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 978
Systémové číslo: P21V00000022
Evidenční číslo zadavatele: VZ/009/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.05.2021
Nabídku podat do: 31.05.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna DCI technologie a 3D systému v Kině Crystal Česká Lípa
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání DCI technologii a 3D systém pro kino Crystal Česká Lípa blíže specifikovanou v příloze č.1 zadávací dokumentace. Dále je předmětem veřejné zakázky také závazek prodávajícího demontovat stávající DCI techniku u kupujícího, a tuto odborně zabalit.

Dodané zboží musí být plnění funkční, nové, nerepasované, bez dalších dodatečných nákladů ze strany kupujícího na jeho zprovoznění, musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání.

Součástí dodávky zboží bude doprava do místa, vybalení, montáž zboží a jeho uvedení do provozu v místě plnění, bezplatné zaškolení pracovníků obsluhy, doklady a návody v českém jazyce a veškeré příslušenství DCI technologie a 3D systému.

Zadavatel neplánuje prohlídku místa plnění.

Výše požadované jistoty za nabídku ve smyslu § 41 zákona ve výši 40 000 Kč.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 148 760 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy