Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup užitkového vozu
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace [IČO: 70200815]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.03.2019 14:29:17
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážený dodavateli,
v příloze vám zasílám výzvu k podání nabídky. Pokud se rozhodnete pro účast v zadávacím řízení. zpracujte a podejte nabídku dle pokynů ve Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách.

S pozdravem
Martina Hofmanová


Přílohy
- Výzva k podání - Auto 2019-4.pdf (587.80 KB)