Veřejné zakázky města České Lípy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Lípa.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Kompletní rekonstrukce dětských hřišť v České Lípě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2023 05.06.2023 11:00
Vestavba zubní ordinace v ul. Pražská, č.p. 3039, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2023 05.06.2023 11:00
Městská knihovna v České Lípě
nadlimitní Příjem návrhů 17.05.2023 15.08.2023 12:00
Údržba komunikací ve správní oblasti města Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2023 30.05.2023 12:00
Zpracování pasportu a generelu veřejného osvětlení pro město Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2023 26.05.2023 12:00
Rekonstrukce zdroje vytápění MŠ Arbesova, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2023 22.05.2023 11:00
Zpracování grafického manuálu orientačního a informačního systému a následná dodávka prvků tohoto systému do budov MěÚ Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.04.2023 10.05.2023 10:00
Základní umělecká škola Česká Lípa - výměna rozvodů ZTI - 4. etapa
podlimitní Hodnocení 20.04.2023 18.05.2023 11:00
Statické zajištění stropní konstrukce, Mariánská č.p. 204, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.04.2023 03.05.2023 11:00
Dodávka rotační kartotéky do budovy U Synagogy vč. instalace a zaškolení obsluhy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.04.2023 28.04.2023 10:00
Výměna oken, výloh a dveří bytového domu Jeřábkovo náměstí č.p. 458, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.04.2023 19.04.2023 11:00
Modernizace veřejného osvětlení ve městě Česká Lípa - I. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 03.04.2023 05.06.2023 12:00
Oprava střech na objektech ZŠ a MŠ v České Lípě
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.03.2023 13.04.2023 11:00
Dodávka aktivních síťových prvků do objektu nové úřadovny U Synagogy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.03.2023 14.04.2023 10:00
Dodávka recyklační linky pracích vod pro bazén ve Sportareálu
podlimitní Hodnocení 06.03.2023 27.04.2023 11:00
všechny zakázky