Tento E-ZAK je napojen na eKomunikaci S cílem zlepšit prostředí pro zadávání veřejných zakázek v České republice byla do tohoto E-ZAKu přidána podpora eKomunikace. Ta umožňuje dodavatelům komunikovat se zadavateli využívajícími tento E-ZAK (a všechny další připojené nástroje) z jednoho místa – Portálu Dodavatele.

Veřejné zakázky města České Lípy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Lípa.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce objektu č.p.2983 v ulici U Synagogy v České Lípě pro účely úřadovny MěÚ Česká Lípa - realizace stavby
podlimitní Příjem nabídek 19.05.2022 24.06.2022 12:00
Údržba veřejné zeleně v České Lípě
nadlimitní Příjem nabídek 17.05.2022 17.06.2022 13:00
Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2022 31.05.2022 11:00
Údržba vodních toků, nádrží a odlučovačů ropných látek
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.05.2022 26.05.2022 11:00
Výměna oken bytového domu, náměstí T.G.Masaryka 169/21, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2022 24.05.2022 11:00
Oprava altánu v Parku dětí 28.října, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.05.2022 23.05.2022 11:00
Výměna oken, vrat do dvora z průjezdu a dveří ze sklepa, Žižkova 231/1, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2022 25.05.2022 11:00
Dodávka a montáž herních prvků pro dětská hřiště v České Lípě - 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.05.2022 19.05.2022 11:00
Koupaliště Dubice - Česká Lípa
nadlimitní Příjem nabídek 28.04.2022 14.06.2022 12:00
Dodávka dopravního automobilu pro JSDHO Česká Lípa-Dobranov
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2022 17.05.2022 11:00
ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E - výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.04.2022 27.04.2022 11:00
Lávka Svárov - Kopeček, Česká Lípa
podlimitní Vyhodnoceno 28.03.2022 21.04.2022 11:00
Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E
podlimitní Vyhodnoceno 14.03.2022 26.04.2022 11:00
Stavební úpravy stávajících WC v objektu ZŠ 28. října, Česká Lípa - III.etapa
podlimitní Vyhodnoceno 04.03.2022 04.04.2022 11:00
Nákup kancelářských potřeb pro Město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace v letech 2022 - 2024
podlimitní Zadávání 01.03.2022
všechny zakázky