Veřejné zakázky města České Lípy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Lípa.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Lokalita RD Stará Lípa, komunikace - projektová příprava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2021 13.10.2021 11:00
Zajištění služby - tisk Městských novin na rok 2022 a 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.08.2021 14.09.2021 11:00
Optický datový kabel pro č.p. 2983, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.08.2021 07.09.2021 11:00
Výměna oken ZŠ Školní, Česká Lípa - tělocvičny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.08.2021 06.09.2021 11:00
Koncepce veřejného osvětlení města Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.08.2021 25.08.2021 11:00
Vestavba MŠ do ZŠ Jižní č.p. 1903, Česká Lípa - realizace stavby
podlimitní Vyhodnoceno 04.08.2021 30.08.2021 11:00
Demolice zahradního objektu ZŠ Partyzánská, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.07.2021 19.08.2021 11:00
Splašková kanalizace Stará Lada - projektová příprava
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.07.2021 16.08.2021 11:00
KD Crystal - rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení
podlimitní Vyhodnoceno 08.06.2021 28.06.2021 12:00
Otevřená jednofázovou projektovou architektonicko-krajinářskou soutěž o návrh „Rekonstrukce Škroupova náměstí"
podlimitní Vyhodnoceno 22.11.2019 31.01.2020 13:00
Nákup kancelářských potřeb na rok 2019-2021
podlimitní Zadávání 04.01.2019 04.01.2019 00:00
Zahraniční jazykové vzdělávání na ZŠ Partyzánská, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.07.2015 24.07.2015 09:00
Zahraniční jazykové vzdělávání na ZŠ Partyzánská, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.06.2015 30.06.2015 09:00
všechny zakázky