Veřejné zakázky města České Lípy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Lípa.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střechy a fasády na objektu kavárny Union v České Lípě – realizace stavby
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.11.2018 04.12.2018 11:00
Změna zdroje vytápění -ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská, Česká Lípa - realizace stavby
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.11.2018 26.11.2018 11:00
Nákup kancelářských potřeb pro Město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace 2019 - 2021
podlimitní Vyhodnoceno 18.09.2018 08.10.2018 13:00
Interaktivní tabule
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2018 12.09.2018 10:00
Architektonická soutěž o návrh na budovu Městské knihovny v České Lípě
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 11.06.2018 20.08.2018 14:00
Zahraniční jazykové vzdělávání na ZŠ Partyzánská, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.07.2015 24.07.2015 09:00
Zahraniční jazykové vzdělávání na ZŠ Partyzánská, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.06.2015 30.06.2015 09:00
všechny zakázky