Veřejné zakázky města České Lípy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Lípa.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy bytu č. 1, Mariánská čp. 204, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2019 30.08.2019 11:00
Dodávka a servis osobního automobilu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2019 30.08.2019 11:00
Servisní oprava kogenerační jednotky - Sportareál Česká Lípa
podlimitní Příjem nabídek 29.07.2019 26.08.2019 11:00
Dodávka a montáž úložných boxů na kola
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.07.2019 02.08.2019 11:00
Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení, Česká Lípa- 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2019 12.08.2019 12:00
Oprava fasády Kavárny Union, Jindřicha z Lipé, Česká Lípa – realizace stavby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2019 16.09.2019 10:00
Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě - projektová příprava
nadlimitní Hodnocení 25.06.2019 29.07.2019 13:00
Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní - realizace stavby
podlimitní Hodnocení 07.06.2019 04.07.2019 12:00
Centralizovaný nákup zemního plynu pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2020
nadlimitní Zadávání VZ 03.06.2019 03.06.2019 00:00
Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská čp. 2904 - technický dozor investora a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.05.2019 17.06.2019 11:00
Stavební úpravy interiéru infocentra nám. T. G. Masaryka č.p. 2, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.05.2019 28.05.2019 11:00
Základní umělecká škola, Česká Lípa – výměna rozvodů ZTI – 1.etapa
podlimitní Vyhodnoceno 17.04.2019 13.05.2019 13:00
Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904 - realizace stavby
podlimitní Hodnocení 04.04.2019 28.06.2019 10:00
Nákup kancelářských potřeb na rok 2019-2021
podlimitní Zadávání VZ 04.01.2019 04.01.2019 00:00
Interaktivní tabule
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2018 12.09.2018 10:00
všechny zakázky