Veřejné zakázky města České Lípy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Lípa.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy Domu s pečovatelskou službou, Ústecká č.p. 2855, Česká Lípa - projektová příprava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2021 10.08.2021 11:00
Splašková kanalizace Stará Lada - projektová příprava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2021 16.08.2021 11:00
Mateřská škola Sovička - oprava terasy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2021 04.08.2021 11:00
Demolice části N centra, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.06.2021 19.07.2021 11:00
Oprava okenních a dveřních výplní v objektu Jindřicha z Lipé č.p. 113/24, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.06.2021 28.06.2021 10:00
Analýza parkovacích potřeb města Česká Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.06.2021 07.07.2021 13:00
Modernizace odborných učeben ZŠ Šluknovská - stavební úpravy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.06.2021 29.06.2021 12:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Žizníkově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.06.2021 28.06.2021 10:00
KD Crystal - rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení
podlimitní Vyhodnoceno 08.06.2021 28.06.2021 12:00
Modernizace odborných učeben ZŠ Antonína Sovy - stavební úpravy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.06.2021 22.06.2021 12:00
Rekonstrukce mostu ev.č. M-02, Hrnčířská ul., Česká Lípa - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.06.2021 17.06.2021 13:00
Dodávka a montáž herních prvků pro dětská hřiště v České Lípě - 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.06.2021 21.06.2021 13:00
Rekonstrukce budovy školní jídelny, Česká Lípa, ul. 28. října, č.p. 2733 - projektová příprava
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.05.2021 28.06.2021 11:00
Výměna DCI technologie a 3D systému v Kině Crystal Česká Lípa
podlimitní Vyhodnoceno 04.05.2021 31.05.2021 11:00
Modernizace odborných učeben ZŠ Šluknovská
nadlimitní Hodnocení 29.04.2021 01.06.2021 12:00
všechny zakázky