Veřejné zakázky města České Lípy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Lípa.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Chodník nádraží ČD - ŽOSKA, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2020 29.09.2020 10:00
Oprava fasády kavárny Union, Jindřicha z Lipé, Česká Lípa - realizace stavby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2020 30.09.2020 10:00
Výměna oken - Dům humanity - I. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.09.2020 29.09.2020 13:00
Úpravy sportoviště při ZŠ Jižní, Česká Lípa - 1. etapa
podlimitní Příjem nabídek 09.09.2020 25.09.2020 12:00
Zajištění slušného pohřbívání
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.08.2020 24.09.2020 11:00
Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě - výkon činnosti TDI
podlimitní Hodnocení 17.08.2020 07.09.2020 13:00
Lávka pro pěší a cyklisty Svárov - Kopeček, Česká Lípa - projektová příprava
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.08.2020 21.09.2020 10:00
Lokalita RD Stará Lípa, inženýrské sítě - projektová příprava
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.08.2020 11.09.2020 11:00
Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě - výkon koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.08.2020 26.08.2020 10:00
Koupaliště Dubice, venkovní bazén - projektová příprava
nadlimitní Hodnocení 31.07.2020 21.09.2020 12:00
Výměna oken a dveří, Jindřicha z Lipé 97/23, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.07.2020 14.08.2020 10:00
Elektronizace procesů MěÚ Česká Lípa
podlimitní Vyhodnoceno 20.07.2020 28.08.2020 12:00
Dodávka nové elektrické rolby na úpravu ledové plochy
podlimitní Příjem nabídek 02.07.2020 30.09.2020 12:00
Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219 - stavební práce a dodávka vybavení interiéru
nadlimitní Vyhodnoceno 13.05.2020 15.07.2020 12:00
Centralizovaný nákup elektřiny pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2021
nadlimitní Zadávání 08.04.2020 08.04.2020 14:00
všechny zakázky