Veřejné zakázky města České Lípy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Lípa.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava okenních a dveřních výplní v objektu Jindřicha z Lipé č.p. 113/24, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 28.06.2021 10:00
MŠ Bratří Čapků, Česká Lípa - rekonstrukce rozvodů vody kuchyně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 07.07.2021 11:00
Analýza parkovacích potřeb města Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2021 07.07.2021 13:00
Modernizace odborných učeben ZŠ Šluknovská - stavební úpravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.06.2021 29.06.2021 12:00
Oprava střechy na objektu MŠ Eliášova v České Lípě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.06.2021 24.06.2021 14:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Žizníkově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.06.2021 28.06.2021 10:00
KD Crystal - rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení
podlimitní Příjem nabídek 08.06.2021 28.06.2021 12:00
Vestavba MŠ do ZŠ Jižní č.p. 1903, Česká Lípa - realizace stavby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2021 30.06.2021 15:00
Modernizace odborných učeben ZŠ Antonína Sovy - stavební úpravy
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.06.2021 22.06.2021 12:00
Lokalita RD Stará Lípa, komunikace - projektová příprava
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2021 16.06.2021 15:00
Rekonstrukce mostu ev.č. M-02, Hrnčířská ul., Česká Lípa - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2021 17.06.2021 13:00
Dodávka a montáž herních prvků pro dětská hřiště v České Lípě - 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2021 21.06.2021 13:00
Rekonstrukce budovy školní jídelny, Česká Lípa, ul. 28. října, č.p. 2733 - projektová příprava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2021 28.06.2021 11:00
Výměna DCI technologie a 3D systému v Kině Crystal Česká Lípa
podlimitní Vyhodnoceno 04.05.2021 31.05.2021 11:00
Modernizace odborných učeben ZŠ Šluknovská
nadlimitní Hodnocení 29.04.2021 01.06.2021 12:00
všechny zakázky