Veřejné zakázky města České Lípy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Lípa.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy sociálních zařízení v objektu ZŠ 28.října I.etapa, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2019 07.06.2019 11:00
Dostavba ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E - projektová příprava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2019 06.06.2019 11:00
Dětská hřiště, Česká Lípa - 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2019 05.06.2019 11:00
Stavební úpravy interiéru infocentra nám. T. G. Masaryka č.p. 2, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2019 28.05.2019 11:00
Kompletní příprava a organizace architektonické soutěže o návrh s navazujícím JŘBU - rekonstrukce Škroupova náměstí v České Lípě
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2019 23.05.2019 11:00
Výroba a instalace svislých dopravních značek IS 23 - Kulturní nebo turistický cíl
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.04.2019 09.05.2019 10:00
Základní umělecká škola, Česká Lípa – výměna rozvodů ZTI – 1.etapa
podlimitní Hodnocení 17.04.2019 13.05.2019 13:00
Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904 - realizace stavby
podlimitní Příjem nabídek 04.04.2019 28.05.2019 10:00
Stavební úpravy sociálních zařízení v objektech MŠ Šikulka I.etapa a ZŠ 28.října I.etapa, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.04.2019 18.04.2019 11:00
Oprava střechy nad tělocvičnou ZŠ Dr. M. Tyrše, Česká Lípa - realizace stavby
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.03.2019 17.04.2019 11:00
Dostavba ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu F
podlimitní Vyhodnoceno 21.02.2019 03.04.2019 13:00
Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul. Komenského - II. etapa - stavební práce
podlimitní Vyhodnoceno 20.02.2019 22.03.2019 10:00
Nákup kancelářských potřeb na rok 2019-2021
podlimitní Zadávání VZ 04.01.2019 04.01.2019 00:00
Interaktivní tabule
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2018 12.09.2018 10:00
Architektonická soutěž o návrh na budovu Městské knihovny v České Lípě
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 11.06.2018 20.08.2018 14:00
všechny zakázky