Veřejné zakázky města České Lípy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Lípa.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup užitkového vozu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.03.2019 12.04.2019 15:00
Ověřovací studie využití Kounicova domu, Berkova 100, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2019 26.03.2019 11:00
Oprava zpevněné plochy před ZŠ Dr. M. Tyrše, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.03.2019 25.03.2019 11:00
Regenerace sídliště Špičák - parkoviště v ul. Vladimírská
podlimitní Příjem nabídek 04.03.2019 25.03.2019 10:00
Oprava střechy Kavárny Union, Jindřicha z Lipé, Česká Lípa – realizace stavby
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.02.2019 18.03.2019 11:00
Dostavba ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu F
podlimitní Příjem nabídek 21.02.2019 27.03.2019 13:00
Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul. Komenského - II. etapa - stavební práce
podlimitní Hodnocení 20.02.2019 22.03.2019 10:00
Dodávka dopravního automobilu pro JSDHO Česká Lípa-Stará Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.02.2019 28.02.2019 15:00
Vestavba MŠ do ZŠ Jižní čp. 1903, Česká Lípa - projektová příprava
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.01.2019 22.01.2019 11:00
Nákup kancelářských potřeb na rok 2019-2021
podlimitní Zadávání VZ 04.01.2019 04.01.2019 00:00
Interaktivní tabule
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2018 12.09.2018 10:00
Architektonická soutěž o návrh na budovu Městské knihovny v České Lípě
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 11.06.2018 20.08.2018 14:00
Zahraniční jazykové vzdělávání na ZŠ Partyzánská, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.07.2015 24.07.2015 09:00
Zahraniční jazykové vzdělávání na ZŠ Partyzánská, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.06.2015 30.06.2015 09:00
všechny zakázky