Profil zadavatele: Sport Česká Lípa, příspěvková organizace

  • Název: Sport Česká Lípa, příspěvková organizace
  • IČO: 75045176
  • Adresa:
    Barvířská 2690
    47001 Česká Lípa
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mucl.cz/profile_display_720.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Servisní oprava spalovacího motoru kogenerační jednotky JENBACHER JMS 208
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2019 11.10.2019 15:00
Centralizovaný nákup zemního plynu pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2020
nadlimitní Zadávání 03.06.2019 03.06.2019 15:00
Nákup kancelářských potřeb pro město Česká Lípa a jeho p.o. na rok 2019 - 2021
podlimitní Zadáno 30.11.2018
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených dodávek zemního plynu pro odběr do 630 MWh a nad 630 MWh pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2019
podlimitní Zadáno 26.06.2018
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí a vysokého napětí pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2019
podlimitní Zadáno 22.06.2018 22.06.2018 13:00
Úklidové práce
podlimitní Zadáno 31.05.2018 01.06.2018 11:00
Sportareál Česká Lípa - výměna tobogánu
podlimitní Zadáno 05.02.2018 06.02.2018 14:00
Dodávka zemního plnyu do 630 KWh a nad 630 KWh s postupnou fixací na rok 2018
nadlimitní Zadáno 20.07.2017 20.07.2017 11:00
Nákup elektřiny v rámci sdružených služeb nákupu NN a VN na rok 2018
nadlimitní Zadáno 20.07.2017 20.07.2017 11:00
Servisní činnost na generátorovém soustrojí JENBACHER KMS 208
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2017 16.02.2017 14:00
Nákup kancelářských potřeb pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2016-2018
podlimitní Zadáno 01.12.2015 30.11.2015 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016