Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střechy na objektu MŠ Eliášova v České Lípě - I. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2021 20.12.2021 11:00
Oprava komunikací technologií SILKOT
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2021 16.12.2021 11:00
Azylový dům města Česká Lípa
podlimitní Příjem nabídek 22.11.2021 20.12.2021 11:00
Nákup kancelářských potřeb pro Město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace 2022 - 2024
podlimitní Hodnocení 03.11.2021 24.11.2021 12:00
Stavební úpravy hygienických zařízení v objektu knihovny v České Lípě - 1. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.10.2021 01.11.2021 11:00
Mateřská škola Sovička - oprava terasy
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.10.2021 20.10.2021 11:00
Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě pro účely úřadovny Městského úřadu Česká Lípa - realizace stavby
podlimitní Hodnocení 23.09.2021 23.11.2021 12:00
Lokalita RD Stará Lípa, komunikace - projektová příprava
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2021 13.10.2021 11:00
Zajištění služby - tisk Městských novin na rok 2022 a 2023
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.08.2021 14.09.2021 11:00
Centralizovaný nákup elektřiny pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2022 a 2023
nadlimitní Zadáno 20.08.2021
Optický datový kabel pro č.p. 2983, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2021 07.09.2021 11:00
Výměna oken ZŠ Školní, Česká Lípa - tělocvičny
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2021 06.09.2021 11:00
Centralizovaný nákup elektřiny pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2022 a 2023
nadlimitní Zadáno 05.08.2021 19.05.2021 09:00
: Centralizovaný nákup zemního plynu pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2022
nadlimitní Zadáno 05.08.2021 19.05.2021 09:00
Vestavba MŠ do ZŠ Jižní č.p. 1903, Česká Lípa - realizace stavby
podlimitní Zadáno 04.08.2021 30.08.2021 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››