Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy stávajících WC objektu ZŠ 28.října, Česká Lípa - 1.etapa
podlimitní Příjem nabídek 07.01.2020 03.02.2020 13:00
Otevřená jednofázovou projektovou architektonicko-krajinářskou soutěž o návrh „Rekonstrukce Škroupova náměstí"
podlimitní Příjem návrhů 22.11.2019 31.01.2020 13:00
Plán regeneace sídlišť Střelnice, Sever a Lada v České Lípě
podlimitní Hodnocení 22.11.2019 07.01.2020 13:00
Nákup vybavení pro JSDHO Dobranov a Česká Lípa-Stará Lípa
podlimitní Vyhodnoceno 12.11.2019 03.12.2019 13:00
Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní - realizace stavby
podlimitní Zadáno 18.10.2019 11.11.2019 11:00
Přeložení střešní krytiny a výměna střešních oken bytového domu v ul. Československé armády, č.p. 881 a 888, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.10.2019 01.11.2019 10:00
Servisní oprava spalovacího motoru kogenerační jednotky JENBACHER JMS 208
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2019 11.10.2019 15:00
Revitalizace parkové plochy v ulici 5. května, Česká Lípa - zpevněné plochy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2019 11.10.2019 11:00
Dodávka a servis 2ks serverů pro technologické centrum
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2019 07.10.2019 13:00
Zajištění služby - tisk Městských novin 2020 - 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2019 02.10.2019 11:00
Správa a údržba silniční světelné signalizace v majetku města Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2019 23.09.2019 11:00
Stavební úpravy bytu č. 1, Mariánská čp. 204, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2019 30.08.2019 11:00
Rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému v České Lípě
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2019 12.08.2019 16:00
Servisní oprava kogenerační jednotky - Sportareál Česká Lípa
podlimitní Zadáno 29.07.2019 26.08.2019 11:00
Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení, Česká Lípa- 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2019 12.08.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10  ››