Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění a kompletace zásilek hlasovacích lístků a jejich doručení - volby do ZM a prezidentské volby
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2022 11.07.2022 13:00
Dodávka 22 ks notebooků pro zastupitele města pro volební období 2022 - 2026
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2022 11.07.2022 10:00
Zpracování změn č. 8 a 10 územního plánu Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2022 11.08.2022 11:00
Údržba vodních toků, nádrží a odlučovačů ropných látek
podlimitní Zadáno 15.06.2022 01.07.2022 11:00
Výměna oken bytového domu, náměstí T. G. Masaryka 169/21, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2022 18.07.2022 11:00
Čištění a zimní údržba komunikací a úklid autobusových zastávek
nadlimitní Zadáno 27.05.2022 30.06.2022 12:00
Dodávka a montáž skleněné instalace do vstupních prostorů budovy Jiráskova divadla
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2022 25.05.2022 14:00
Dodávka označníků MHD
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.05.2022
Rekonstrukce objektu č.p.2983 v ulici U Synagogy v České Lípě pro účely úřadovny MěÚ Česká Lípa - realizace stavby
podlimitní Zadáno 19.05.2022 28.06.2022 12:00
Údržba veřejné zeleně v České Lípě
nadlimitní Zadáno 17.05.2022 17.06.2022 13:00
Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2022 31.05.2022 11:00
Generální servis pístových kompresorů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2022 18.04.2022 12:00
Restaurování vchodových dveří T. G. Masaryka čp. 1
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2022 04.05.2022 08:43
Výměna oken, vrat do dvora z průjezdu a dveří ze sklepa, Žižkova 231/1, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2022 25.05.2022 11:00
Dodávka a montáž herních prvků pro dětská hřiště v České Lípě - 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2022 19.05.2022 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10  ››