Profil zadavatele: Město Česká Lípa

  • Název: Město Česká Lípa
  • IČO: 00260428
  • Adresa:
    náměstí T. G. Masaryka 1/1
    47001 Česká Lípa
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mucl.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava chodníků v ulici Havířská a Okružní a části ulice Pod Hůrkou v České Lípě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2024 01.08.2024 11:00
Oprava atiky 1. pavilonu budovy ZŠ 28. října 2733, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2024 01.08.2024 11:00
Zajištění slušného pohřbívání
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.07.2024 05.08.2024 11:00
Oprava fasády objektu č.p.231, v ulici Žižkova, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.06.2024 11.07.2024 12:00
Revitalizace dětských hřišť v České Lípě
nadlimitní Příjem nabídek 25.06.2024 29.07.2024 11:00
Cyklostezka Dubice – III. etapa – projektová příprava stavby
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.06.2024 05.07.2024 11:00
Dodávka a instalace výtahu v objektu čp. 1 , T. G. Masaryka, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.06.2024 04.07.2024 12:00
Opěrná zeď v ulici Jáchymovská, Česká Lípa
podlimitní Hodnocení 18.06.2024 08.07.2024 12:00
Údržba a opravy drenážní a dešťové kanalizace a údržba vodních toků, nádrží a odlučovačů ropných látek v České Lípě
nadlimitní Hodnocení 10.06.2024 15.07.2024 11:00
Oprava a nátěr okenních a dveřních výplní T. G. Masaryka čp. 1 a čp. 2, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.06.2024 24.06.2024 11:00
Stavební úpravy stávajícího záchytného kotce v České Lípě
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.05.2024 05.07.2024 11:00
Nákup služebního osobního vozu pro potřeby Městské policie Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2024
Výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP při rekonstrukci budovy školní jídelny čp. 2733, v ul. 28. října v České Lípě
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.05.2024 28.05.2024 12:00
Rekonstrukce lávky 28. října v České Lípě - náhradní komunikační trasa
podlimitní Hodnocení 30.04.2024 05.06.2024 11:00
Výměna střešní krytiny bytového domu, nám. T. G. Masaryka 169/21, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.04.2024 16.05.2024 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››