Profil zadavatele: Město Česká Lípa

  • Název: Město Česká Lípa
  • IČO: 00260428
  • Adresa:
    náměstí T. G. Masaryka 1/1
    47001 Česká Lípa
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mucl.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Otevřená jednofázovou projektovou architektonicko-krajinářskou soutěž o návrh „Rekonstrukce Škroupova náměstí"
podlimitní Příjem návrhů 22.11.2019 31.01.2020 13:00
Plán regeneace sídlišť Střelnice, Sever a Lada v České Lípě
podlimitní Příjem nabídek 22.11.2019 07.01.2020 13:00
Nákup vybavení pro JSDHO Dobranov a Česká Lípa-Stará Lípa
podlimitní Hodnocení 12.11.2019 03.12.2019 13:00
Zachycení a čištění dešťové vody v prostoru budov MěÚ č. p. 2 a č. p. 8
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2019 28.11.2019 10:00
Elektronizace procesů MěU Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2019 27.11.2019 11:00
Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní - realizace stavby
podlimitní Vyhodnoceno 18.10.2019 11.11.2019 11:00
Přeložení střešní krytiny a výměna střešních oken bytového domu v ul. Československé armády, č.p. 881 a 888, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.10.2019 01.11.2019 10:00
Revitalizace parkové plochy v ulici 5. května, Česká Lípa - zpevněné plochy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2019 11.10.2019 11:00
Dodávka a servis 2ks serverů pro technologické centrum
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2019 07.10.2019 13:00
Zajištění služby - tisk Městských novin 2020 - 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2019 02.10.2019 11:00
Správa a údržba silniční světelné signalizace v majetku města Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2019 23.09.2019 11:00
Stavební úpravy bytu č. 1, Mariánská čp. 204, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2019 30.08.2019 11:00
Rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému v České Lípě
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2019 12.08.2019 16:00
Servisní oprava kogenerační jednotky - Sportareál Česká Lípa
podlimitní Zadáno 29.07.2019 26.08.2019 11:00
Dodávka a montáž úložných boxů na kola
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2019 02.08.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››