Profil zadavatele: Město Česká Lípa

  • Název: Město Česká Lípa
  • IČO: 00260428
  • Adresa:
    náměstí T. G. Masaryka 1/1
    47001 Česká Lípa
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mucl.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 22 ks notebooků pro zastupitele města pro volební období 2022 - 2026
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.06.2022 11.07.2022 10:00
Zpracování změn č. 8 a 10 územního plánu Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2022 11.08.2022 11:00
MŠ Arbesova - úprava otopné soustavy
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.06.2022 04.07.2022 15:00
Údržba vodních toků, nádrží a odlučovačů ropných látek
podlimitní Hodnocení 15.06.2022 01.07.2022 11:00
Výměna oken bytového domu, náměstí T. G. Masaryka 169/21, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2022 18.07.2022 11:00
Oprava altánu v Parku dětí 28.října, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.06.2022 29.06.2022 11:00
Skatepark v ul. Purkyňova, Česká Lípa
podlimitní Příjem nabídek 10.06.2022 07.07.2022 11:00
Výměna části střešní krytiny, Jindřicha z Lipé 97/23, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2022 24.06.2022 11:00
Oprava a údržba komunikací ve správní oblasti města Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.06.2022 11.07.2022 11:00
Čištění a zimní údržba komunikací a úklid autobusových zastávek
nadlimitní Hodnocení 27.05.2022 30.06.2022 12:00
Rekonstrukce objektu č.p.2983 v ulici U Synagogy v České Lípě pro účely úřadovny MěÚ Česká Lípa - realizace stavby
podlimitní Hodnocení 19.05.2022 28.06.2022 12:00
Údržba veřejné zeleně v České Lípě
nadlimitní Hodnocení 17.05.2022 17.06.2022 13:00
Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.05.2022 31.05.2022 11:00
Restaurování vchodových dveří T. G. Masaryka čp. 1
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2022 04.05.2022 08:43
Výměna oken, vrat do dvora z průjezdu a dveří ze sklepa, Žižkova 231/1, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.05.2022 25.05.2022 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››