Profil zadavatele: Město Česká Lípa

  • Název: Město Česká Lípa
  • IČO: 00260428
  • Adresa:
    náměstí T. G. Masaryka 1/1
    47001 Česká Lípa
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mucl.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přeložení střešní krytiny a výměna střešních oken bytového domu v ul. Československé armády, č.p. 881 a 888, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.05.2020 10.06.2020 10:00
Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219 - stavební práce a dodávka vybavení interiéru
nadlimitní Příjem nabídek 13.05.2020 23.06.2020 12:00
Cyklostezka "Lípa - Bor na kole" - 1. etapa (Č.Lípa - Pihel) - projektová příprava
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.05.2020 29.05.2020 10:00
ZŠ Jižní - oprava střechy vstupního pavilonu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.04.2020 12.05.2020 11:00
Dodávka vnitřního vybavení pavilonu F ZŠ Jižní, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.04.2020 11.05.2020 11:00
Výměna oken na objektech ZŠ a MŠ v České Lípě
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.04.2020 13.05.2020 11:00
Chodník propojující autobusové nádraží a ul. Bulharská, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.04.2020 05.05.2020 11:00
Zajištění krátkodobé dodávky elektřiny a provizorních rozvodů NN pro akce pořádané městem a jeho p.o. v období 2020-2024
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.04.2020 06.05.2020 16:00
Základní umělecká škola, Česká Lípa – výměna rozvodů ZTI – 2.etapa
podlimitní Vyhodnoceno 09.04.2020 13.05.2020 12:00
Centralizovaný nákup zemního plynu pro město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2021
nadlimitní Zadáno 08.04.2020 08.04.2020 16:00
Úpravy křižovatky ul. Purkyňova - U Nemocnice, Česká Lípa - projektová příprava
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.04.2020 12.05.2020 12:00
Centralizovaný nákup elektřiny pro město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2021
nadlimitní Zadáno 06.04.2020 08.04.2020 16:00
Dodávka systému spisové služby a portálu občana pro MěU Česká Lípa včetně servisních služeb
nadlimitní Příjem nabídek 06.03.2020 04.06.2020 10:00
Stavební úpravy sociálních zařízení v objektu MŠ Šikulka, Č.Lípa - 2.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2020 16.03.2020 11:00
Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. čp. 100, Česká Lípa – projektová příprava
nadlimitní Hodnocení 19.02.2020 24.03.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››