Profil zadavatele: Město Česká Lípa

  • Název: Město Česká Lípa
  • IČO: 00260428
  • Adresa:
    náměstí T. G. Masaryka 1/1
    47001 Česká Lípa
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mucl.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Správa a údržba silniční světelné signalizace v majetku města Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2023 16.10.2023 11:00
Nákup vybavení pro jednotky JSDHO a Česká Lípa - Stará Lípa
podlimitní Příjem nabídek 26.09.2023 16.10.2023 11:00
Stavební úpravy stávajícího záchytného kotce v České Lípě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2023 09.10.2023 11:00
Výměna oken v ZŠ a MŠ Jižní - pavilon U2, jižní stěna
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.09.2023 19.09.2023 10:00
Dodávka zálohovacího datového pole s 5letou zárukou
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2023 15.09.2023 10:00
Poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti architektury a urbanismu
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2023
Dodávka a instalace kovových kartoték do nové úřadovny v objektu U Synagogy 2983
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2023 28.08.2023 11:00
Chodníky a autobusové zastávky Dubice u koupaliště – projektová příprava
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.08.2023 31.08.2023 10:00
Zpracování Změny č.12 územního plánu Česká Lípa - převedení územního plánu do jednotného standardu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.08.2023 31.08.2023 11:00
Dodávka a servis osobního automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2023 14.08.2023 11:00
Oprava střechy Hálkova čp. 1794, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2023 09.08.2023 11:00
Nákup zemního plynu pro město Česká Lípa a jeho 15 příspěvkových organizací
nadlimitní Zadáno 28.07.2023 28.07.2023 13:00
Nákup elektrické energie pro město Česká Lípa a jeho 23 příspěvkových organizací na rok 2024
nadlimitní Zadáno 24.07.2023 24.07.2023 13:00
Oprava střechy ZŠ Jižní – pavilon S1
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2023 07.08.2023 10:00
Nákup 4 kusů kamer včetně příslušenství pro kamerový systém Městské policie Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2023 20.07.2023 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››