Profil zadavatele: Město Česká Lípa

  • Název: Město Česká Lípa
  • IČO: 00260428
  • Adresa:
    náměstí T. G. Masaryka 1/1
    47001 Česká Lípa
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mucl.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup kancelářských potřeb pro Město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace 2019 - 2021
podlimitní Zadáno 18.09.2018 08.10.2018 13:00
Zajištění úklidových služeb pro MěU Česká Lípa
nadlimitní Zadáno 10.08.2018 18.09.2018 13:00
Zajištění provozu MAD v České Lípě na období 10 let
nadlimitní Zadáno 09.08.2018 17.09.2018 14:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených dodávek zemního plynu pro odběr do 630 MWh a nad 630 MWh pro město Česká Lípa a jeho p.o. na rok 2019
nadlimitní Zadáno 26.06.2018 26.06.2018 10:00
Údržba vodních toků, nádrží a odlučovačů ropných látek
podlimitní Zadáno 04.05.2018 24.05.2018 13:00
Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 17.05.2018 11:00
Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904 - projektová příprava
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2018 02.05.2018 13:00
Zajištění úklidových služeb pro SPORT Česká Lípa p.o.
nadlimitní Zadáno 06.02.2018 12.03.2018 13:00
Údržba veřejné zeleně v České Lípě
nadlimitní Zadáno 29.11.2017 10.01.2018 11:00
Krizový informační a svolávací systém
mimo režim ZZVZ Zadáno 29.11.2017 29.11.2017 08:00
Opravy komunikací technologií SILKOT
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2017 08.12.2017 11:00
Stavební úpravy stávajících WC v objektu ZŠ 28. října, Česká Lípa - projektová příprava
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2017 22.11.2017 11:00
Čištění a zimní údržba komunikací a úklid a oprava zastávek
nadlimitní Zadáno 31.08.2017 06.03.2018 13:00
Regenerace sídliště Špičák - výkon TDI a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2017 20.07.2017 11:00
Stavební úpravy přízemí BD Komenského - Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2017 29.06.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››