Profil zadavatele: Město Česká Lípa

  • Název: Město Česká Lípa
  • IČO: 00260428
  • Adresa:
    náměstí T. G. Masaryka 1/1
    47001 Česká Lípa
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mucl.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka dopravního automobilu pro JSDHO Česká Lípa-Dobranov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2022 17.05.2022 11:00
Mimořádný úklid veřejných prostranství
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2022 13.04.2022 12:00
ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E - výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2022 27.04.2022 11:00
Lávka Svárov - Kopeček, Česká Lípa
podlimitní Zadáno 28.03.2022 21.04.2022 11:00
Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E
podlimitní Zadáno 14.03.2022 26.04.2022 11:00
Zajištění služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2022 28.02.2022 10:00
Azylový dům města Česká Lípa - výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2022 23.02.2022 14:00
Nákup osobního vozu pro potřeby Městské policie Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2022 24.02.2022 11:00
Zajištění služeb a prací spojených s tiskem Městských novin od února 2022 do 31.12.2023
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2022 07.02.2022 09:00
Manuál tvorby veřejných prostranství města Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2022 17.02.2022 11:00
Rekontrukce objektu č.p.2983, v ulici U Synagogy v České Lípě pro účely úřadovny Městského úřadu Česká Lípa - výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP
podlimitní Zadáno 19.01.2022 09.02.2022 11:00
Poskytování poštovních služeb
nadlimitní Zadáno 10.12.2021 15.12.2021 10:00
Oprava komunikací technologií SILKOT
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2021 16.12.2021 11:00
Zajištění nástrojů eIDAS pro potřebu MěÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2021 29.11.2021 15:00
Azylový dům města Česká Lípa
podlimitní Zadáno 22.11.2021 28.12.2021 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››