Profil zadavatele: Město Česká Lípa

  • Název: Město Česká Lípa
  • IČO: 00260428
  • Adresa:
    náměstí T. G. Masaryka 1/1
    47001 Česká Lípa
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mucl.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Služby spojené s kompletní správou a provozováním veřejných WC a údržbou kašny a fontány ve vlastnictví města Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2008 27.10.2008 10:00
Výkon komplexních služeb spojených se správou bytových a nebytových jednotek v majetku města Česká Lípa
podlimitní Zadáno 05.04.2008 05.05.2008 17:00
Zřízení a provozování sběrného dvora
nadlimitní Zadáno 08.06.2007 24.07.2007 10:00
Zajišťování monitorování, odchyt, přeprava a veterinární péče o opuštěné kočky nalezené na území města Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2006
Odtahování vozidel v České Lípě
podlimitní Zadáno 17.04.2004 17.05.2004 12:00
Zajištění údržby a oprav veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a světelných dopravních značek na správním území města Česká Lípa
nadlimitní Zadáno 26.03.2003 05.05.2003 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  5 6 7 8 9