Profil zadavatele: Město Česká Lípa

  • Název: Město Česká Lípa
  • IČO: 00260428
  • Adresa:
    náměstí T. G. Masaryka 1/1
    47001 Česká Lípa
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mucl.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vánoční výzdoba města Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 13.07.2017 11:00
Rekreační areál Dubice - 3D bludiště
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2017 19.06.2017 11:00
Vytvoření a dodávka nového elektronického systému spisové služby pro město Česká Lípa.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2017 09.03.2017 09:00
Zateplení Domova pro seniory Na Blatech čp. 3211 - projektová příprava
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2017 13.03.2017 13:00
Dodávka a servis osobního automobilu
VZ malého rozsahu Zrušeno 02.02.2017 17.02.2017 10:00
Regenerace pláště budovy stravovny ZŠ Partyzánská, Česká Lípa - projektová dokumentace (II.)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2016 16.11.2016 14:00
Cyklostezka Dubice – II. etapa – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2016 26.09.2016 10:00
ISMP - rozšíření agendového systému
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016
Nákup výstroje pro strážníky Městské policie Česká Lípa (II.)
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2016 28.06.2016 13:00
Přístavba a stavební úpravy Domu humanity č.p. 931 - projektová příprava
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2016 14.06.2016 11:00
Nákup výstroje pro strážníky Městské policie Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2016 17.05.2016 13:00
Zajištění krátkodobé dodávky elektřiny a provizorních rozvodů NN pro akce pořádané městem v období 2016 - 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2016 03.05.2016 10:00
"Parkoviště Českokamenická ul. Česká Lípa - zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor"
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2016 24.03.2016 11:00
"Cyklostezka Dubice - I. etapa- zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2015 01.12.2015 13:00
"Regenerace pláště budovy MŠ Východní a MŠ Na Výsluní, Česká Lípa - PD (II.)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2015 30.11.2015 13:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››