Veřejná zakázka: Správa a údržba silniční světelné signalizace v majetku města Česká Lípa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1315
Systémové číslo: P23V00000112
Evidenční číslo zadavatele: 063/2023
Datum zahájení: 28.11.2023
Nabídku podat do: 12.12.2023 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Správa a údržba silniční světelné signalizace v majetku města Česká Lípa
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozuschopného stavu silniční světelné signalizace v majetku města a na území města Česká Lípa, kterou tvoří technický soubor zařízení umožňující řízení dopravy na křižovatkách města, koordinaci těchto zařízení mezi sebou a zajištění bezpečného přecházení chodců u dvou škol.

Předmětem VZ je dále správa, údržba, pravidelné kontroly a servis, revize, zajištění celoroční nepřetržité pohotovostní služby a evidence závad včetně času jejich plnění v servisním tiketovacím systému, včetně umožnění přístupu objednatele do tohoto systému.
Výše uvedený předmět plnění bude prováděn na devíti světelných a signalizačních zařízeních.

S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouvy o poskytnutí služeb s délkou trvání 4 roky.

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty ve výši 10 000 Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
a) v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

b) v listinné podobě osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G.Masaryka č.p. 2, 470 36 Česká Lípa

c) elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky