Veřejná zakázka: Údržba dětských hřišť a sportovišť v České Lípě

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1323
Systémové číslo: P24V00000005
Evidenční číslo zadavatele: VZ/001/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.01.2024
Nabídku podat do: 14.02.2024 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba dětských hřišť a sportovišť v České Lípě
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je provádění prací a poskytování s tím souvisejících služeb spojených s údržbou dětských hřišť a sportovišť v majetku zadavatele uvedených v příloze č. 2 ZD - Pasportizace dětských hřišť a sportovišť.

Účelem plnění předmětu VZ je systematická a periodická péče o dětská pískoviště, herní prvky a sportovní prvky v souladu s vyhláškou č. 305/2022 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch ve znění pozdějších předpisů, v souladu s normami ČSN EN 1176 -1 až 11 Zařízení a povrch dětských hřišť a v souladu se zákonem č. 392/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Součástí předmětu VZ jsou také pravidelné týdenní vizuální, čtvrtletní a roční servisní kontroly dětských hřišť v souladu s podmínkami a povinnostmi uvedenými v příloze č. 3 ZD, a dále doplňování herních prvků. Jednotlivé činnosti, které jsou předmětem VZ, jsou definovány v příloze č. 1 ZD.

Rozsah předmětu VZ uvedený v příloze č. 1 ZD, který je podkladem pro stanovení nabídkové ceny, je pouze předpokladem zadavatele. Skutečný rozsah plnění bude specifikován dle skutečných potřeb zadavatele na základě jeho jednotlivých písemných pokynů.

Zadavatel nepořádá prohlídku míst plnění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy