Veřejná zakázka: Údržba veřejné zeleně v České Lípě

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1327
Systémové číslo: P24V00000009
Evidenční číslo zadavatele: VZ/006/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-011251
Datum zahájení: 13.03.2024
Nabídku podat do: 16.04.2024 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba veřejné zeleně v České Lípě
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je poskytování komplexních služeb spojených s údržbou veřejné zeleně v České Lípě, tj. komplexní údržba veřejné zeleně ve vlastnictví města Česká Lípa. Součástí těchto služeb je také zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení předmětu VZ. Účelem plnění předmětu VZ je systematická a periodická péče o městskou zeleň v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákonem č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 273/2022 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět VZ je rozdělen do tří samostatných částí dle jednotlivých obvodů(I-III). Účastník zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku na jednu část, libovolné dvě části či na všechny tři části VZ.

Na každou z částí VZ bude uzavřena rámcová smlouva o dílo s jedním dodavatelem.

Zadavatel nepožaduje složení jistoty ve smyslu § 41 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 65 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy