Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Manuál tvorby veřejných prostranství města Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2022 17.02.2022 11:00
Rekontrukce objektu č.p.2983, v ulici U Synagogy v České Lípě pro účely úřadovny Městského úřadu Česká Lípa - výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP
podlimitní Vyhodnoceno 19.01.2022 09.02.2022 11:00
MŠ Bratří Čapků, Česká Lípa - rekonstrukce obkladů, dlažeb a rozvodů vody v kuchyni
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2022 14.02.2022 16:00
Nákup nového klavíru do Malého sálu ZUŠ pro účely výuky a představení žáků
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2022 11.01.2022 11:00
Pronájem syntetického venkovního kluziště a mantinelů
nadlimitní Zadáno 04.01.2022 04.01.2022 14:00
Poskytování poštovních služeb
nadlimitní Zadáno 10.12.2021 15.12.2021 10:00
Mateřská škola Sovička - oprava terasy
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2021 27.12.2021 11:00
Oprava střechy na objektu MŠ Eliášova v České Lípě - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2021 20.12.2021 11:00
Oprava komunikací technologií SILKOT
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2021 16.12.2021 11:00
Zajištění nástrojů eIDAS pro potřebu MěÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2021 29.11.2021 15:00
Azylový dům města Česká Lípa
podlimitní Zadáno 22.11.2021 28.12.2021 11:00
Nákup kancelářských potřeb pro Město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace 2022 - 2024
podlimitní Zadáno 03.11.2021 24.11.2021 12:00
Nákup kancelářských potřeb pro Město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace v letech 2022-2024ee
podlimitní Zadáno 03.11.2021
Nákup kancelářských potřeb pro Město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace v letech 2022 - 2024 Ev. číslo ve Věstníku veřejných zakázek: Z2022 - 011033
podlimitní Zadáno 03.11.2021
Nákup kancelářských potřeb pro Město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace v letech 2022 - 2024
podlimitní Zadávání 03.11.2021
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10  ››