Profil zadavatele: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace
  • IČO: 48283029
  • Adresa:
    Partyzánská 1053/55
    47001 Česká Lípa
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mucl.cz/profile_display_4.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sdružené dodávky plynu na rok 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2022 02.12.2022 14:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh s postupnou fixací ceny pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2018
nadlimitní Zadáno 20.07.2017
Zahraniční jazykové vzdělávání na ZŠ Partyzánská, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.07.2015 24.07.2015 09:00
Zahraniční jazykové vzdělávání na ZŠ Partyzánská, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.06.2015 30.06.2015 09:00
Informační systém školní jídelny
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2014 07.05.2014 14:00
Dodávka kancelářských potřeb pro město a jeho příspěvkové organizace
podlimitní Zadáno 29.01.2014
Služby mobilního operátora
podlimitní Zadáno 22.08.2013
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016