Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba veřejné zeleně v České Lípě
nadlimitní Zadáno 17.05.2022 17.06.2022 13:00
Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2022 31.05.2022 11:00
Generální servis pístových kompresorů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2022 18.04.2022 12:00
Koupaliště Dubice - Česká Lípa
nadlimitní Zadáno 28.04.2022 22.07.2022 12:00
Dodávka dopravního automobilu pro JSDHO Česká Lípa-Dobranov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2022 17.05.2022 11:00
ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E - výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2022 27.04.2022 11:00
Lávka Svárov - Kopeček, Česká Lípa
podlimitní Zadáno 28.03.2022 21.04.2022 11:00
Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E
podlimitní Zadáno 14.03.2022 26.04.2022 11:00
Nákup kancelářských potřeb pro Město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace v letech 2022 - 2024
podlimitní Zadávání 01.03.2022
Zajištění služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2022 28.02.2022 10:00
Azylový dům města Česká Lípa - výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2022 23.02.2022 14:00
Nákup osobního vozu pro potřeby Městské policie Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2022 24.02.2022 11:00
Zajištění služeb a prací spojených s tiskem Městských novin od února 2022 do 31.12.2023
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2022 07.02.2022 09:00
Manuál tvorby veřejných prostranství města Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2022 17.02.2022 11:00
Rekontrukce objektu č.p.2983, v ulici U Synagogy v České Lípě pro účely úřadovny Městského úřadu Česká Lípa - výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP
podlimitní Zadáno 19.01.2022 09.02.2022 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10  ››