Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
1. Nákup kancelářských potřeb pro Město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace v letech 2022 - 2024
nadlimitní Zadávání 03.11.2021
Lokalita RD Stará Lípa, komunikace - projektová příprava
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2021 13.10.2021 11:00
Centralizovaný nákup elektřiny pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2022 a 2023
nadlimitní Zadáno 20.08.2021
Optický datový kabel pro č.p. 2983, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2021 07.09.2021 11:00
Centralizovaný nákup elektřiny pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2022 a 2023
nadlimitní Zadáno 05.08.2021 19.05.2021 09:00
: Centralizovaný nákup zemního plynu pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2022
nadlimitní Zadáno 05.08.2021 19.05.2021 09:00
Vestavba MŠ do ZŠ Jižní č.p. 1903, Česká Lípa - realizace stavby
podlimitní Zadáno 04.08.2021 30.08.2021 11:00
Splašková kanalizace Stará Lada - projektová příprava
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2021 16.08.2021 11:00
Analýza parkovacích potřeb města Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2021 07.07.2021 13:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Žizníkově
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2021 28.06.2021 10:00
Rekonstrukce mostu ev.č. M-02, Hrnčířská ul., Česká Lípa - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2021 17.06.2021 13:00
Centralizovaný nákup elektřiny na rok 2022 a 2023 pro město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní Zadáno 27.05.2021 27.05.2021 12:00
Centralizovaný nákup elektřiny pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2022 a 2023
nadlimitní Zadáno 27.05.2021 27.05.2021 00:00
Centralizovaný nákup zemního plynu pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2022
nadlimitní Zadáno 27.05.2021 19.05.2021 00:00
Centralizovaný nákup zemního plynu pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2022
nadlimitní Zadáno 27.05.2021 19.05.2021 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10  ››