Profil zadavatele: Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace
  • IČO: 70982228
  • Adresa:
    Moskevská 679/40
    47001 Česká Lípa
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mucl.cz/profile_display_5.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635400

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Centralizovaný nákup zemního plynu pro Město Česká Lípa n Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2020
nadlimitní Zadáno 03.06.2019 03.06.2019 00:00
Centralizovaný nákup elektřiny pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2020
nadlimitní Zadáno 03.06.2019 03.06.2019 00:00
Interaktivní tabule
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2018 12.09.2018 10:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh a nad 630 MWh pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2019
nadlimitní Zadáno 26.06.2018 26.06.2018 09:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí a vysokého napětí pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2019
nadlimitní Zadáno 26.06.2018 26.06.2018 08:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2018
nadlimitní Zadáno 05.12.2017 05.12.2017 14:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených dodávek zemního plynu pro odběr do 630 MWh a nad 630 MWh s postupovou fixací ceny pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2018
nadlimitní Zadáno 05.12.2017 05.12.2017 14:00
Nákup kancelářských potřeb pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace
podlimitní Zadáno 16.12.2015
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávek zemního plynu pro odběr do 630 MWh a nad 630 MWh pro město Česká Lípa a jeho p.o. na rok 2016
nadlimitní Zadáno 17.07.2015
Dodávky elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elekktřiny v napěťové hladině NN pro město Česká Lípa a jeho p.o. na rok 2016
nadlimitní Zadáno 17.07.2015
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině NN
nadlimitní Zadáno 04.11.2014
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016