Profil zadavatele: Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace
  • IČO: 70982228
  • Adresa:
    Moskevská 679/40
    47001 Česká Lípa
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mucl.cz/profile_display_5.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635400

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sdružené dodávky plynu na rok 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2023 02.12.2022 00:00
Sdružené dodávky plynu na rok 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2022 02.12.2022 00:00
Nákup kancelářských potřeb pro Město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace v letech 2022 - 2024
podlimitní Zadávání 03.11.2021
Centralizovaný nákup elektřiny pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2022 a 2023
nadlimitní Zadáno 27.05.2021 27.05.2021 00:00
Nákup kancelářských potřeb pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace
podlimitní Zadáno 16.12.2015
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávek zemního plynu pro odběr do 630 MWh a nad 630 MWh pro město Česká Lípa a jeho p.o. na rok 2016
nadlimitní Zadáno 17.07.2015
Dodávky elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elekktřiny v napěťové hladině NN pro město Česká Lípa a jeho p.o. na rok 2016
nadlimitní Zadáno 17.07.2015
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině NN
nadlimitní Zadáno 04.11.2014
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016