Profil zadavatele: Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace

  • Název: Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace
  • IČO: 72745339
  • Adresa:
    Školní 2213
    47001 Česká Lípa
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mucl.cz/profile_display_10.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup elektrické energie pro město Česká Lípa a 23 jeho příspěvkových organizací na rok 2024
nadlimitní Zadáno 24.07.2023 24.07.2023 08:00
Nákup zemního plynu pro centrálního zadavatele Město Česká Lípa a 3 jeho příspěvkové organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2023
nadlimitní Zadáno 25.10.2022 25.10.2022 10:00
Centralizovaný nákup elektřiny pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2022 a 2023
nadlimitní Zadáno 27.05.2021 27.05.2021 00:00
Centralizovaný nákup zemního plynu pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2022
nadlimitní Zadáno 19.05.2021 19.05.2021 00:00
Centralizovaný nákup elektřiny pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze v Kladně na rok 2021
nadlimitní Zadáno 08.04.2020 08.04.2020 08:00
Centralizovaný nákup zemního plynu pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2021
nadlimitní Zadáno 08.04.2020 08.04.2020 00:00
Nákup kancelářských potřeb na rok 2019-2021
podlimitní Zadávání 04.01.2019 04.01.2019 00:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených dodávek zemního plynu pro odběr do 630 MWh a nad 630 MWh pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2017
podlimitní Zadáno 01.08.2016
Nákup kancelářských potřeb pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace
podlimitní Zadáno 06.01.2016
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině NN pro město Česká Lípa a jeho p. o. na rok 2016
nadlimitní Zadáno 17.07.2015
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávek zemního plynu pro odběr do 630 MWh a nad 630 MWh pro město Česká Lípa a jeho p. o. na rok 2016
nadlimitní Zadáno 17.07.2015
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávek zemního plynu pro odběr do 630 MWh a nad 630 MWh pro město Česká Lípa a jeho p.o. na rok 2016
nadlimitní Zadáno 17.07.2015
Zajištění nepřetržitého chodu vrátnice v Domě s pečovatelskou službou a Domově pro seniory LADA, včetně zajištění ostrahy objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 30.12.2013
Odvoz a odstranění ostatního odpadu
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2013
Služby mobilního operátora
podlimitní Zadáno 01.03.2013
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››