Profil zadavatele: Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace

  • Název: Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace
  • IČO: 72745339
  • Adresa:
    Školní 2213
    47001 Česká Lípa
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mucl.cz/profile_display_10.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Centralizovaný nákup elektřiny pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2020
nadlimitní Zadáno 03.06.2019 03.06.2019 00:00
Centralizovaný nákup zemního plynu pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2020
nadlimitní Zadávání 03.06.2019 03.06.2019 00:00
Nákup kancelářských potřeb na rok 2019-2021
podlimitní Zadávání 04.01.2019 04.01.2019 00:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí a vysokého napětí pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2019
nadlimitní Zadáno 26.06.2018 26.06.2018 00:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených dodávek pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2019 pro odběr do 630 MWh a nad 630 MWh
nadlimitní Zadáno 26.06.2018 26.06.2018 00:00
Dodávka zemního plynu do 630 MWh pro město a jeho p.o. na rok 2018
podlimitní Zadáno 20.07.2017 20.07.2017 15:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí
nadlimitní Zadáno 20.07.2017 20.07.2017 14:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených dodávek zemního plynu pro odběr do 630 MWh a nad 630 MWh pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2017
podlimitní Zadáno 01.08.2016
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí a vysokého napětí pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2017
podlimitní Zadáno 02.06.2016
Nákup kancelářských potřeb pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace
podlimitní Zadáno 06.01.2016
Nákup kancelářských potřeb pro město Česká Lípa
podlimitní Zadáno 20.10.2015 20.10.2015 14:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině NN pro město Česká Lípa a jeho p. o. na rok 2016
nadlimitní Zadáno 17.07.2015
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávek zemního plynu pro odběr do 630 MWh a nad 630 MWh pro město Česká Lípa a jeho p. o. na rok 2016
nadlimitní Zadáno 17.07.2015
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávek zemního plynu pro odběr do 630 MWh a nad 630 MWh pro město Česká Lípa a jeho p.o. na rok 2016
nadlimitní Zadáno 17.07.2015
Zajištění nepřetržitého chodu vrátnice v Domě s pečovatelskou službou a Domově pro seniory LADA, včetně zajištění ostrahy objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 30.12.2013
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››