Profil zadavatele: Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka zemního plynu pro město Česká Lípa a jeho 16 příspěvkových organizací pro rok 2025 - 2026
nadlimitní Zadáno 12.03.2024 12.03.2024 16:00
Dodávka elektrické energie pro město Česká lípa a jeho 23 příspěvkových organizací pro rok 2025 - 2026
nadlimitní Zadáno 12.03.2024 12.03.2024 14:00
Nákup zemního plynu pro město Česká Lípa a jeho 15 příspěvkových organizací na rok 2024
nadlimitní Zadáno 28.07.2023 28.07.2023 17:00
Nákup elektrické energie pro město Česká Lípa a 23 jeho příspěvkových organizací na rok 2024
nadlimitní Zadáno 24.07.2023 24.07.2023 16:00
Nákup nového klavíru do Malého sálu ZUŠ pro účely výuky a představení žáků
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2022 11.01.2022 11:00
Nákup kancelářských potřeb pro Město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace v letech 2022 - 2024 Ev. číslo ve Věstníku veřejných zakázek: Z2022 - 011033
podlimitní Zadáno 03.11.2021
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině NN pro město Česká Lípa a jeho p.o. na rok 2015
nadlimitní Zadáno 04.11.2014
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016