Profil zadavatele: Základní škola Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, příspěvková organizace


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Centralizovaný nákup zemního plynu pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno rok 2021
nadlimitní Zadáno 08.04.2020 08.04.2020 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016