Profil zadavatele: Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace

  • Název: Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace
  • IČO: 70953546
  • Adresa:
    Boženy Němcové 2942
    47001 Česká Lípa
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mucl.cz/profile_display_9.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Centralizovaný nákup elektřiny pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2021
nadlimitní Zadáno 08.04.2020 08.04.2020 00:00
Centralizovaný nákup elektřiny pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2021
nadlimitní Zadáno 08.04.2020 08.04.2020 00:00
Centralizovaný nákup zemního plynu pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2021
nadlimitní Zadáno 08.04.2020 08.04.2020 00:00
Nákup kancelářských potřeb pro město česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2019 - 2021
podlimitní Zadáno 03.01.2019
Dodávka užitkového vozidla pro p.o. Kultura Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2018 02.03.2018 13:00
Služby mobilního operátora
podlimitní Zadáno 11.12.2013
Českolipská teplárenská a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2012
ČEZ Prodej, s.r,o.
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2011
RWE GasNet, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2010
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016