Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba vodních toků, nádrží a odlučovačů ropných látek
podlimitní Zadáno 15.06.2022 01.07.2022 11:00
Výměna oken bytového domu, náměstí T. G. Masaryka 169/21, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2022 18.07.2022 11:00
Čištění a zimní údržba komunikací a úklid autobusových zastávek
nadlimitní Zadáno 27.05.2022 30.06.2022 12:00
Dodávka označníků MHD
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.05.2022
Rekonstrukce objektu č.p.2983 v ulici U Synagogy v České Lípě pro účely úřadovny MěÚ Česká Lípa - realizace stavby
podlimitní Zadáno 19.05.2022 28.06.2022 12:00
Údržba veřejné zeleně v České Lípě
nadlimitní Zadáno 17.05.2022 17.06.2022 13:00
Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2022 31.05.2022 11:00
Generální servis pístových kompresorů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2022 18.04.2022 12:00
Koupaliště Dubice - Česká Lípa
nadlimitní Zadáno 28.04.2022 22.07.2022 12:00
Dodávka dopravního automobilu pro JSDHO Česká Lípa-Dobranov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2022 17.05.2022 11:00
ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E - výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2022 27.04.2022 11:00
Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E
podlimitní Zadáno 14.03.2022 26.04.2022 11:00
Nákup kancelářských potřeb pro Město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace v letech 2022 - 2024
podlimitní Zadávání 01.03.2022
Zajištění služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2022 28.02.2022 10:00
Azylový dům města Česká Lípa - výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2022 23.02.2022 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9 10  ››