Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce objektu č.p.2983 v ulici U Synagogy v České Lípě pro účely úřadovny MěÚ Česká Lípa - realizace stavby
podlimitní Příjem nabídek 19.05.2022 24.06.2022 12:00
Údržba veřejné zeleně v České Lípě
nadlimitní Příjem nabídek 17.05.2022 17.06.2022 13:00
Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2022 31.05.2022 11:00
Údržba vodních toků, nádrží a odlučovačů ropných látek
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.05.2022 26.05.2022 11:00
Výměna oken bytového domu, náměstí T.G.Masaryka 169/21, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2022 24.05.2022 11:00
Oprava altánu v Parku dětí 28.října, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.05.2022 23.05.2022 11:00
Restaurování vchodových dveří T. G. Masaryka čp. 1
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2022 04.05.2022 08:43
Výměna oken, vrat do dvora z průjezdu a dveří ze sklepa, Žižkova 231/1, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2022 25.05.2022 11:00
Dodávka a montáž herních prvků pro dětská hřiště v České Lípě - 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.05.2022 19.05.2022 11:00
Koupaliště Dubice - Česká Lípa
nadlimitní Příjem nabídek 28.04.2022 14.06.2022 12:00
Dodávka dopravního automobilu pro JSDHO Česká Lípa-Dobranov
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2022 17.05.2022 11:00
Mimořádný úklid veřejných prostranství
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2022 13.04.2022 12:00
ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E - výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.04.2022 27.04.2022 11:00
Výměna oken na objektech ZŠ v České Lípě
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2022 19.04.2022 11:00
Lávka Svárov - Kopeček, Česká Lípa
podlimitní Vyhodnoceno 28.03.2022 21.04.2022 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››