Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Cyklostezka Dubice – III. etapa – projektová příprava stavby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2024 05.07.2024 11:00
Dodávka a instalace výtahu v objektu čp. 1 , T. G. Masaryka, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2024 04.07.2024 12:00
Opěrná zeď v ulici Jáchymovská, Česká Lípa
podlimitní Příjem nabídek 18.06.2024 08.07.2024 12:00
Údržba a opravy drenážní a dešťové kanalizace a údržba vodních toků, nádrží a odlučovačů ropných látek v České Lípě
nadlimitní Příjem nabídek 10.06.2024 15.07.2024 11:00
Dodávka dřevěných prodejních stánků pro p.o. Kultura
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2024 17.06.2024 15:00
Oprava a nátěr okenních a dveřních výplní T. G. Masaryka čp. 1 a čp. 2, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.06.2024 24.06.2024 11:00
Stavební úpravy stávajícího záchytného kotce v České Lípě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.05.2024 05.07.2024 11:00
Zajištění slušného pohřbívání
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2024 17.06.2024 11:00
Výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP při rekonstrukci budovy školní jídelny čp. 2733, v ul. 28. října v České Lípě
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.05.2024 28.05.2024 12:00
Rekonstrukce lávky 28. října v České Lípě - náhradní komunikační trasa
podlimitní Hodnocení 30.04.2024 05.06.2024 11:00
Výměna střešní krytiny bytového domu, nám. T. G. Masaryka 169/21, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.04.2024 16.05.2024 11:00
Dodávka a implementace informačního systému MP
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2024
Servisní smlouva o podpoře správy produktů Sophos
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2024
Dětské hřiště na ppč. 2702/1 k.ú. Česká Lípa - Městský park
podlimitní Zadáno 24.04.2024 27.05.2024 11:00
Zkouška statiky základů a pevnosti stožárů VO provedené Rochovou metodou
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2024 08.04.2024 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››