Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Koupaliště Dubice, Česká Lípa - výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP
podlimitní Zadáno 05.08.2022 29.08.2022 11:00
Dodávka síťových prvků do Technologického centra města Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2022 23.08.2022 11:00
Dodávka elektronické úřední desky do budovy č.p.2
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2022 24.08.2022 11:00
Zajištění slušného pohřbívání
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2022 29.08.2022 11:00
Dům pro seniory, Na Blatech 3211, Česká Lípa - rekonstrukce kotelny
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2022 16.08.2022 11:00
Kompletní zajištění architektonické soutěže o návrh s navazujícím JŘBU - Městská knihovna, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2022 25.08.2022 11:00
Zajištění a kompletace zásilek hlasovacích lístků a jejich doručení - volby do ZM a prezidentské volby
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2022 11.07.2022 13:00
Dodávka 22 ks notebooků pro zastupitele města pro volební období 2022 - 2026
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2022 11.07.2022 10:00
Zpracování změn č. 8 a 10 územního plánu Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2022 11.08.2022 11:00
Údržba vodních toků, nádrží a odlučovačů ropných látek
podlimitní Zadáno 15.06.2022 01.07.2022 11:00
Výměna oken bytového domu, náměstí T. G. Masaryka 169/21, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2022 18.07.2022 11:00
Čištění a zimní údržba komunikací a úklid autobusových zastávek
nadlimitní Zadáno 27.05.2022 30.06.2022 12:00
Dodávka a montáž skleněné instalace do vstupních prostorů budovy Jiráskova divadla
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2022 25.05.2022 14:00
Dodávka označníků MHD
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.05.2022
Rekonstrukce objektu č.p.2983 v ulici U Synagogy v České Lípě pro účely úřadovny MěÚ Česká Lípa - realizace stavby
podlimitní Zadáno 19.05.2022 28.06.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10  ››