Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce objektu č.p.2983 v ulici U Synagogy v České Lípě pro účely úřadovny MěÚ Česká Lípa - realizace stavby
podlimitní Příjem nabídek 19.05.2022 24.06.2022 12:00
Údržba veřejné zeleně v České Lípě
nadlimitní Příjem nabídek 17.05.2022 17.06.2022 13:00
Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2022 31.05.2022 11:00
Koupaliště Dubice - Česká Lípa
nadlimitní Příjem nabídek 28.04.2022 14.06.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016