Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy stávajícího záchytného kotce v České Lípě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2024 25.04.2024 11:00
Oprava atletického areálu a fotbalového hřiště na Městském stadionu u Ploučnice v České Lípě
podlimitní Příjem nabídek 08.04.2024 09.05.2024 12:00
Stavební úpravy stávajících WC v objektu ZŠ 28. října, Česká Lípa - II. etapa
podlimitní Příjem nabídek 03.04.2024 23.04.2024 12:00
Základní umělecká škola, Česká Lípa – výměna rozvodů ZTI - 5. etapa
podlimitní Příjem nabídek 03.04.2024 24.04.2024 11:00
Rekonstrukce budovy školní jídelny č.p. 2733 v ulici 28. října v České Lípě
podlimitní Příjem nabídek 03.04.2024 06.05.2024 12:00
Čištění a zimní údržba komunikací a úklid autobusových zastávek v České Lípě
nadlimitní Příjem nabídek 01.03.2024 24.04.2024 11:00
Modernizace veřejného osvětlení ve městě Česká Lípa - I. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 15.02.2024 22.04.2024 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016