Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba a opravy drenážní a dešťové kanalizace a údržba vodních toků, nádrží a odlučovačů ropných látek v České Lípě
nadlimitní Příjem nabídek 10.06.2024 15.07.2024 11:00
Dodávka dřevěných prodejních stánků pro p.o. Kultura
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2024 17.06.2024 15:00
Oprava a nátěr okenních a dveřních výplní T. G. Masaryka čp. 1 a čp. 2, Česká Lípa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2024 24.06.2024 11:00
Stavební úpravy stávajícího záchytného kotce v České Lípě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.05.2024 05.07.2024 11:00
Zajištění slušného pohřbívání
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2024 17.06.2024 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016