Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Správa a údržba silniční světelné signalizace v majetku města Česká Lípa
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.09.2019 12:51:57
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážený dodavateli, posílám Vám výzvu k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. V případě, že se budete chtít účastnit zadávacího řízení, zpracujte a podejte nabídku dle zadávacích podmínek.

S pozdravem

Martina Hofmanová - referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Výzva_k_podání_nabídky-SSS.pdf (433.03 KB)