Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce lávky 28. října na sídlišti Špičák v České Lípě – projektová příprava
Odesílatel Šárka Litresitsova
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.02.2021 09:55:35
Předmět Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky

Vážení dodavatelé,

v příloze Vám zasílám výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby.

V případě Vašeho zájmu je kompletní zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

S pozdravem

Bc. Šárka Litresitsová
referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Výzva_k_podání_nabídky_-_Lávka_28.října.pdf (624.89 KB)