Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Přístavba a stavební úpravy Domu humanity č.p. 931 - projektová příprava
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.05.2016 14:35:44
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky, kompletní ZD na profilu zadavatele:
https://zakazky.mucl.cz/contract_write_VY_376.html
S pozdravem M. Hofmanová


Přílohy
- Výzva k podání nabídky - Dům Humanity PD.pdf (344.43 KB)
- Výzva k podání nabídky - Dům Humanity PD.pdf (344.43 KB)