Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Optický datový kabel pro č.p. 2983, Česká Lípa
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.08.2021 11:10:17
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážený dodavateli,
v příloze Vám zasílám výzvu k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. V případě, že se rozhodněte pro účast v tomto zadávacím řízení, zpracujte a podejte nabídku dle pokynů uvedených ve výzvě a jejích přílohách.

S pozdravem

Martina Hofmanová, DiS. - referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Výzva_k_podání_nabídky.pdf (313.29 KB)