Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka dopravního automobilu pro JSDHO Česká Lípa-Dobranov
Odesílatel Alena Kuthanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.04.2022 13:25:33
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Dodávka dopravního automobilu pro JSDHO Česká Lípa-Dobranov".
V případě Vašeho zájmu je kompletní zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

Předem Vám děkuji za spolupráci a přeji Vám příjemný den.

S pozdravem
Alena Kuthanová, referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Výzva_k_podání_nabídky.pdf (509.66 KB)