Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka dopravního automobilu pro JSDHO Česká Lípa-Dobranov
Odesílatel Alena Kuthanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.04.2022 14:30:46
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 1 a prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám změnu zadávací dokumentace, kterou zadavatel vydává na základě potřeby odstranění nesouladu údajů v zadávací dokumentaci. V současné době zadavatel ještě konzultuje s poskytovatelem dotace případné prodloužení lhůty pro dodání dopravního automobilu. O případném prodloužení této lhůty zadavatel vydá další změnu zadávací dokumentace.

Předem Vám děkuji za spolupráci.

S přáním příjemného dne

Alena Kuthanová, referentka veřejných zakázek

S přáním


Přílohy
- Opravená výzva k podání nabídky_rev.1.pdf (374.32 KB)
- signed_Změna_zadávací_dokumentace_č._1.pdf (363.96 KB)