Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka dopravního automobilu pro JSDHO Česká Lípa-Dobranov
Odesílatel Alena Kuthanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.05.2022 08:52:17
Předmět Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek č. 2

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám změnu zadávací dokumentace č. 2 spolu s opravenou výzvou k podání nabídky a opraveným návrhem kupní smlouvy.

Předem Vám děkuji za spolupráci a přeji Vám příjemný den.

S pozdravem

Alena Kuthanová, referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Změna_zadávací_dokumentace_a_prodloužení_lhůty_pro_podání nabídek č.2.pdf (401.29 KB)
- Opravená výzva k podání nabídky_rev.2.pdf (374.36 KB)
- Opravený Návrh Kupní smlouvy_rev.1.pdf (277.30 KB)