Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výměna oken, vrat do dvora z průjezdu a dveří ze sklepa, Žižkova 231/1, Česká Lípa
Odesílatel Šárka Litresitsova
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.05.2022 14:38:16
Předmět Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky

Vážení dodavatelé,

v příloze Vám zasílám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Výměna oken, vrat do dvora z průjezdu a dveří ze sklepa, Žižkova 231/1, Česká Lípa".

V případě Vašeho zájmu je kompletní zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

Předem Vám děkuji za spolupráci a přeji Vám příjemný den.

S pozdravem
Šárka Litresitsová
referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Výzva_k_podání_nabídky.pdf (531.69 KB)