Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna oken, vrat do dvora z průjezdu a dveří ze sklepa, Žižkova 231/1, Česká Lípa
Odesílatel Šárka Litresitsova
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2022 14:39:06
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 1 a prodloužení lhůty pro podání nabídky

Vážení dodavatelé,

v příloze Vám zasílám změnu zadávací dokumentace č.1, kterou zadavatel vydává na základě potřeby odstranění nesouladu údajů v zadávací dokumentaci. Zároveň s touto změnou prodlužujeme lhůtu pro podání nabídek do 25.05.2021 do 11:00 h.

S přáním příjemného dne

Bc. Šárka Litresitsová
referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Změna_zadávací_dokumentace_č.1_a_prodloužení_lhůty_pr.pdf (367.53 KB)
- Opravená Výzva k podání nabídky rev.1.pdf (358.12 KB)