Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Koupaliště Dubice - Česká Lípa
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.05.2022 09:02:57
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

VZD č. 1


Přílohy
- signed_Vysvětlení_ZD_č._1.pdf (256.89 KB)