Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Koupaliště Dubice - Česká Lípa
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.05.2022 07:17:03
Předmět Změna zadávací dokumentace č.2

ZZD2


Přílohy
- signed_Vysvětlení_ZD_č._2.pdf (263.27 KB)
- Příloha č. 1 Soupis prací k ocenění - oprava 1.xlsx (2.95 MB)
- Příloha č. 2 D7X-W- 101 - Technická zpráva -verze2.pdf (1.36 MB)