Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna oken, vrat do dvora z průjezdu a dveří ze sklepa, Žižkova 231/1, Česká Lípa
Odesílatel Alena Kuthanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.05.2022 09:06:39
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, které zadavatel vydává na základě dotazu dodavatele.

S přáním příjemného dne

Alena Kuthanová, referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č.2.pdf (375.96 KB)