Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Údržba vodních toků, nádrží a odlučovačů ropných látek
Odesílatel Alena Kuthanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.06.2022 13:35:58
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám výzvu k podání nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky na služby "Údržba vodních toků, nádrží a odlučovačů ropných látek".
V případě Vašeho zájmu je kompletní zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

Předem Vám děkuji za spolupráci a přeji Vám příjemný den.

S pozdravem

Alena Kuthanová, referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Výzva_k_podání_nabídky_-_Vodní_toky_2022-2024.pdf (451.19 KB)