Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce objektu č.p.2983 v ulici U Synagogy v České Lípě pro účely úřadovny MěÚ Česká Lípa - realizace stavby
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.06.2022 09:53:55
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3

VZD 3


Přílohy
- signed_Vysvětlení_ZD_č._3.pdf (228.63 KB)
- Příloha č. 1 - rev. soupis servisních činností.xlsx (16.79 KB)