Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce objektu č.p.2983 v ulici U Synagogy v České Lípě pro účely úřadovny MěÚ Česká Lípa - realizace stavby
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.06.2022 16:40:49
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

VZD4


Přílohy
- signed_Vysvětlení_ZD_č._4.pdf (236.97 KB)