Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka 22 ks notebooků pro zastupitele města pro volební období 2022 - 2026
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.06.2022 08:47:53
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážený dodavateli,
dovoluji si Vás oslovit s výzvou k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu. V případě že se rozhodnete pro účast v tomto zadávacím řízení, zpracujte a podejte nabídku dle pokynů uvedených ve Výzvě k podání nabídek.

S pozdravem
Martina Hofmanová, DiS. - referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_77952-2022_Výzva_k_podání_nabídky.pdf (431.50 KB)