Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Koupaliště Dubice - Česká Lípa
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.06.2022 16:27:13
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

VZD 6


Přílohy
- signed_Vysvětlení_ZD_č._6.pdf (233.23 KB)