Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka 22 ks notebooků pro zastupitele města pro volební období 2022 - 2026
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2022 08:04:44
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

VZD1


Přílohy
- signed_79225-2022_Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č._1_-_Dod.pdf (373.46 KB)