Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna oken bytového domu, náměstí T. G. Masaryka 169/21, Česká Lípa
Odesílatel Šárka Litresitsova
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2022 13:25:50
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vážení dodavatelé,

v příloze Vám zasílám Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, které zadavatel vydává na základě dnešní prohlídky místa plnění.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem
Bc. Šárka Litresitsová


Přílohy
- signed_Vysvětlení__ZD_č._2.pdf (343.55 KB)