Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Kompletní zajištění architektonické soutěže o návrh s navazujícím JŘBU - Městská knihovna, Česká Lípa
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.07.2022 10:01:33
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážený dodavateli,
v příloze Vám zasílám výzvu k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. V případě, že se rozhodnete pro účast v zadávacím řízení, zpracujte a podejte nabídku dle zadávacích podmínek.

S pozdravem

Martina Hofmanová


Přílohy
- signed_Výzva_k_podání_nabídky.pdf (328.94 KB)