Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava a údržba komunikací ve správní oblasti města Česká Lípa
Odesílatel Šárka Litresitsova
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.07.2022 13:19:30
Předmět Změna zadávací dokumentace č.2

Vážení dodavatelé,

v příloze Vám zasílám Změnu zadávací dokumentace č. 2, kterou zadavatel vydává na základě dotazu dodavatele.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem
Litresitsová Šárka
referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Změna_ZD_č._2.pdf (434.05 KB)
- Příloha č.1 - Opravený soupis stavebních prací č.2.xlsx (35.03 KB)