Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kompletní zajištění architektonické soutěže o návrh s navazujícím JŘBU - Městská knihovna, Česká Lípa
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.08.2022 09:36:04
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

VZD 2


Přílohy
- signed_Vysvětlení__zadávací_dokumentace_č.2.pdf (281.87 KB)