Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka elektronické úřední desky do budovy č.p.2
Odesílatel Alena Kuthanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.08.2022 10:36:45
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám z pověření odboru kancelář tajemníka Výzvu k podání nabídky na VZ malého rozsahu "Dodávka elektronické úřední desky do budovy čp. 2".
V případě Vašeho zájmu je kompletní zadávací dokumentace k této VZ uveřejněna na profilu zadavatele.
Předem Vám děkuji za spolupráci a přeji Vám příjemný den.

S pozdravem
Alena Kuthanová, referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_91878-2022_Výzva_k_podání_nabídky_na_plnění_VZMR_-_Do.pdf (481.09 KB)