Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka síťových prvků do Technologického centra města Česká Lípa
Odesílatel Alena Kuthanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.08.2022 11:26:02
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Dodávka síťových prvků do Technologického centra města Česká Lípa".
V případě Vašeho zájmu je kompletní zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

S přáním příjemného dne

Alena Kuthanová, referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Výzva_k_podání_nabídky.pdf (537.46 KB)